Edie’s Eats Custom Treats

Macaron Flavours Lemon Macaron With Lemon Curd Pistachio Macaron With Pistachio Buttercream Raspberry Macaron Hazelnut with nutella filling Macaron Macaron of the Month Tiramisu Macaron Prices 12.00$ for 8 Macarons 14.50$ for 10 Macarons 18.00$ for 12 Macarons 25.00$ for 20 Macarons 1.50$ per Macaron 2.00$ per Macaron of the Month Ordering If are considering […]

 
Continue Reading